Klatrevegger

Vi har utviklet våre egne modulbaserte klatrevegg systemer og et tegneprogram som er spesielt tilpasset våre systemer. Vi har deler på lager, og et effektivt system for å generere beregninger, byggetegninger og bestillingslister. Dette gjør at vi kan vi levere et ferdig anlegg raskt etter bestilling.

Vårt system gjør det også enkelt å gjøre ombygginger og bytte ut deler om det skulle være nødvendig. Systemet vårt kan bygge de mest komplekse klatreveggene på markedet. Alle slitedeler kan byttes fra framsiden, noe som gir enkelt og effektivt vedlikehold.

Vi er opptatt av å gi god oppfølging etter at anlegget er ferdigstilt, og vi er raske til å ordne opp dersom noe ikke fungerer som det skal.

Kategori:

Mer informasjon om produktet

Vi bruker våre ulike systemer for å skape et komplett klatreanlegg. For å lage en fullstendig klatrevegg, er det også nødvendig med klatretak, fallgulv og rutesetting.

Vårt klassiske system er det mest fleksible og kan brukes til å bygge alt fra loddrette vegger til komplekse 3D-vegger med en helning på opptil 60 grader. Det er enkelt å bygge om deler av klatreflaten i ettertid hvis man ønsker en annen utforming eller bratthet.
Vårt langbeslagssystem er det billigste alternativet og har synlige stålbeslag i hjørnene. Dette systemet er egnet for loddrette vegger, samt sva og svakt overhengende vegger, men det er ikke mulig å bygge om etter installasjon. Dette systemet bruker vi også på våre frittstående klatretårn.
Vi bruker vårt bærebjelkesystem når veggene skal være bratte med lite komplisert 3D, eller når det er hindringer i veien som gjør at det ikke er mulig å bruke det klassiske systemet.
Vårt friformsystem gir muligheter for å bygge klatreflater uavhengig av de andre systemene våre. Vi kan lage enkle tredimensjonale former i dette systemet, men det er ingen mulighet for ombygginger i ettertid.
Prisene på våre klatrevegger varierer fra ca. 4000 kroner per kvadratmeter til 8000 kroner per kvadratmeter, avhengig av design og bratthet. I tillegg kommer klatretak, fallgulv og rutesetting for å få et komplett anlegg. Klatreflaten vår er laget av 18 mm høykvalitets bjørkefiner, med ca. 30 festepunkter for klatretak per kvadratmeter som standard. Overflaten er malt uten friksjon, men vi tilbyr også overflate med friksjon og klarlakk mot et tillegg i prisen.