Inspeksjoner & årlig kontroll

Vi tilbyr kontroll og utføring av vedlikeholdsarbeid for klatrevegger i samarbeid med Norsk Klatreveggservice AS. Vi forstår viktigheten av å sikre at klatreveggen er trygg og i henhold til de krav som stilles i den europeiske sikkerhetsstandarden. Som eier av en klatrevegg er du ansvarlig for å oppfylle disse kravene, og vårt team er her for å hjelpe deg med dette.

Våre inspeksjonstjenester inkluderer en grundig gjennomgang av klatreveggens bærende konstruksjon og frontstruktur, samt inspeksjon av slitedeler. Vi dokumenterer også vårt arbeid på en grundig måte slik at du kan være trygg på at klatreveggen din er i god stand.

Vi tar sikkerhet svært alvorlig, og vårt team består av svært kompetente fagfolk med lang erfaring innen montering og inspeksjon av klatrevegger. Vi er her for å hjelpe deg med å opprettholde en trygg og sikker klatrevegg.
Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre vedlikeholdstjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre at klatreveggen din er trygg og i henhold til standardene.