Prosjektering

Vi har lang erfaring med å bygge store klatreanlegg i Norge, og kan tilby alt fra hjelp til utforming av bygg til komplett leveranse klar til bruk. Vår ekspertise i klatrehall-design sikrer at bygget blir optimalt egnet til formålet, samtidig som vi koordinerer effektivt med andre fag for å sikre en smidig prosess på byggeplassen.

Vi kan tilby hjelp i ulike faser av prosjekteringen, som for eksempel i planleggingsfasen, hvor vi kan bistå med å utforme bygget og optimalisere plassering av garderober, resepsjon og sosiale soner. Vi kan også bidra med å tegne klatreanlegget med 3D-modeller plassert i bygget, samt utarbeide anbudsdokumenter med detaljer.

I prosjekteringsfasen kan vi hjelpe med å optimalisere plassering av ventilasjon, sprinkler og lys, samt velge farger og overflater som passer til formålet. Vi kan også utvikle en effektiv tidsplan for prosjektet.

Under byggefasen kan vi koordinere fagene slik at arbeidet blir mest mulig effektivt. Vi sikrer dermed en smidig prosess fra start til slutt, og kan bidra til at byggeprosessen blir kostnadseffektiv og tidsbesparende.